Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı
SON DURUM İTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI
ŞİRKETİN ÜNVANI BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
ŞİRKET ADRESİ MECLİSİ MEBUSAN CAD.NO.37 SALIPAZARI İSTANBUL
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL
Sermayedeki Payı (TL)
Sermayedeki Payı (%)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. 10.872.389 38,66
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş. 8.104.744 28,82
HALKA AÇIK 2.620.863 9,32
F.ZEYNEP HAMEDİ 1.518.967 5,40
NURHAN KOCABIYIK 1.498.079 5,33
A. NÜKHET ÖZMEN 1.453.142 5,17
DİĞER 2.056.816 7,30
28.125.000 100,00
Sermayedeki Payı (TL)
Sermayedeki Payı (%)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. 10.129.118,00 36,01
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş. 8.104.744,00 28,82
HALKA AÇIK 3.329.527,00 11,83
F.ZEYNEP HAMEDİ 1.518.967,00 5,40
NURHAN KOCABIYIK 1.498.079,00 5,33
A. NÜKHET ÖZM EN 1.453.142,00 5,17
DİĞER 2.091.423,00 7,44
TOPLAM 28.125.000,00 100,00
Grubu
Nama/Hamiline
Pay Nominal Değeri (YTL)
Toplam (YTL)
Sermayedeki Payı (%)
Sİmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 2749218.75 2749218.75 9.775 Kar Payı imtiyazı Görmüyor
B HAMİLİNE 2482438.25 2482438.25 8.826 Yoktur Görmüyor
B HAMİLİNE 139031,50 139031,50 0,494 Yoktur Görüyor
A NAMA 2875781,25 2875781,25 10,225 Kar Payı imtiyazı Görmüyor
B HAMİLİNE 5228947,50 5228947,50 18,592 Yoktur Görmüyor
B HAMİLİNE 10,50 10,50 0,000037 Yoktur Görüyor
B HAMİLİNE 5364844,75 5364844,75 19,075 Yoktur Görmüyor
B HAMİLİNE 9284724,5 9284724,5 33,013 Yoktur Görüyor
- - TOPLAM 28125000 100 - -


Borusan Holding A.Ş. 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 döneminde Şirket hisselerinin halka açık olan kısmından ilave hisse alımı gerçekleştirmiş olup Şirket’in sermayesindeki payı %36,29’a ulaşmıştır. Ayrıca, Ali Ahmet Kocabıyık’a ait 221.110,25 adet (% 0,79), Nurhan Kocabıyık’a ait 267.610,50 adet (%0,95), Nükhet Özmen’e ait 221.110,25 adet (%0,79), Nükhet Özmen/Semih A. Özmen’e ait 100.000,00 adet (0,36%) ve Zeynep Hamedi’ye ait 386.935,25 adet (%1,38) ilave hisse alımları da bulunmaktadır.