İmtiyazlı Paylar

İmtiyazlı Paylar
Şirket Ana Sözleşmesinin 19. Maddesine göre Genel Kurul kararlarının geçerli olabilmesi için A Grubu hissedarların % 70’i nin olumlu oyu olması gerekmektedir.