Shareholding Structure

Shareholding Structure
ORTAKLIK YAPISI
ŞİRKETİN ÜNVANI BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
ŞİRKET ADRESİ MECLİSİ MEBUSAN CAD.NO.37 SALIPAZARI İSTANBUL
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL
 
Sermayedeki Payı (TL)
Sermayedeki Payı (%)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. 9.931.373,50 35,31
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş. 8.104.741,75 28,82
FATMA ZEYNEP HAMEDİ 1.518.966,5 5,4
ZEHRA NURHAN KOCABIYIK 1.498.079,25 5,33
DİĞER 7.071.839 25,14
     
TOPLAM: 28.125.000 100,00
     
 
Sermayedeki Payı (TL)
Sermayedeki Payı (%)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. 10.129.118,00 36,01
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş. 8.104.744,00 28,82
HALKA AÇIK 3.329.527,00 11,83
F.ZEYNEP HAMEDİ 1.518.967,00 5,40
     
NURHAN KOCABIYIK 1.498.079,00 5,33
A. NÜKHET ÖZM EN 1.453.142,00 5,17
DİĞER 2.091.423,00 7,44
TOPLAM 28.125.000,00 100,00
Grubu
Nama/Hamiline
Pay Nominal Değeri (YTL)
Toplam (YTL)
Sermayedeki Payı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A NAMA 2749218.75 2749218.75 9.775 Kar Payı imtiyazı Görmüyor
B HAMİLİNE 2482438.25 2482438.25 8.826 Yoktur Görmüyor
B HAMİLİNE 139031,50 139031,50 0,494 Yoktur Görüyor
A NAMA 2875781,25 2875781,25 10,225 Kar Payı imtiyazı Görmüyor
B HAMİLİNE 5228947,50 5228947,50 18,592 Yoktur Görmüyor
B HAMİLİNE 10,50 10,50 0,000037 Yoktur Görüyor
B HAMİLİNE 5364844,75 5364844,75 19,075 Yoktur Görmüyor
B HAMİLİNE 9284724,5 9284724,5 33,013 Yoktur Görüyor
- - TOPLAM 28125000 100 - -


(*)Borusan Holding A.Ş., 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 döneminde de Şirket hisselerinin halka açık olan kısmından ilave hisse alımları gerçekleştirmemiş olup Şirket’in sermayesindeki payı %38,66 olarak kalmıştır. Bununla beraber, Nurhan Kocabıyık’a ait 267.610,50 adet (%0,95), Nükhet Özmen’e ait 221.110,25 adet (%0,79), Nükhet Özmen/Semih A. Özmen’e ait 100.000,00 adet (%0,36) ve Zeynep Hamedi’ye ait 386.935,25 adet (%1,38) halka açık olan kısımdan hisse alımları da bulunmaktadır.

(**) Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu toplanarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 Temmuz 2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, 22 Temmuz 2016 tarihli hisse geri alım kararına ek olarak, olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve Borsa'da Şirket’in paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla ve kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere borsada nominal bedeli 1.700.000 TL tutarına kadar olan kendi paylarının geri alımının gerçekleştirmesine ve söz konusu geri alımlar için ayrılacak fonun 40.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir. Şirket, 31 Aralık 2020 tarihine kadar nominal değeri 668.890 TL olan hisseleri 23.538.074 TL bedel ile geri alım işlemi gerçekleştirmiştir.