Shareholding Structure

Shareholding Structure
Shareholder’s Title
Capital Paid (TL)
Capital Paid (%)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. (*)10.872.38938,66
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET T.A.Ş.8.104.744,0028,82
HALKA AÇIK2.392.9308,51
   
DİĞER (**)6.754.93724,01
TOPLAM:28.125.000100,00


(*) Borusan Holding A.Ş. 01.01.2018-30.09.2018 dönemi içinde şirket hisselerinin halka açık olan kısmından ilave hisse alımları gerçekleştirmemiş olup Şirket’in sermayesindeki payı %38,66 olarak kalmıştır.
(**) Diğer kısmında Nurhan Kocabıyık’a ait 267.610,50 adet (%0,95), Nükhet Özmen’e ait 221.110,25 adet (%0,79), Nükhet Özmen/Semih A. Özmen’e ait 100.000,00 adet (0,36%) ve Zeynep Hamedi’ye ait 386.935,25 adet (%1,38) halka açık olan kısımdan hisse alımları da bulunmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu toplanarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25 Temmuz 2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, 22 Temmuz 2016 tarihli hisse geri alım kararına ek olarak, olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve Borsa'da Şirket’in paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla ve Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere borsada nominal bedeli 1.700.000 TL tutarına kadar olan kendi paylarının geri alımının gerçekleştirmesine ve söz konusu geri alımlar için ayrılacak fonun 40.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir. Şirket, 30.09.2018 tarihine kadar nominal değeri 414,437 TL olan hisseleri 13.940.279,58 TL bedel ile geri alım işlemi gerçekleştirmiştir.